top of page

Maiko

性別:

F

​推斷出生日期

~1/2022

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

28 Nov 2022

本地短毛貓

黃白色 Ginger & White

簡介:

會嗲人、獨立;
maiko媽係一個飄忽不定嘅女人,鍾意就嗲你,唔鍾意就打你咬你,喺嗲,咬,嗲,大咬之間無限loop,完全欲擒故縱,令伙伴欲罷不能,欲斷不斷,要master Maiko 真係欲速則不達😮‍💨
雖然得7d係女仔,但全部都係鍾意玩呀玩,由其逗貓棒😀,係就係差唔多樣,不過呢6隻3個月b都係一樣咁親人,一樣咁乖~
伙伴唔求阿媽阿仔女們一齊尋家了,因為阿媽會打仔,咁嘅

bottom of page