top of page

邦邦

性別:

M

​推斷出生日期

6/2023

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

12 Jul 2023

本地短毛貓

忌廉 Cream

簡介:

Ney媽媽之前喺間棄置屋度生活,又冇人入到去,所以佢好瘦,不過Ney媽會日日過嚟問求助人攞食物,咁啱求助人有次聽到伙伴講起救貓嘅事,就一齊捉晒佢地返嚟。一返嚟就發現媽媽同bb都有flu,大家都好瘦,就係因為媽媽自己都皮包骨唔夠營養,冇乜奶餵bb😢本身Neytiri有4個仔女,但其中比比去醫生度打針時發現心臟有雜聲,但係因為太細個,所以醫生建議留意住先,但係有一日朝早發現佢已經去咗彩虹橋🌈,估計係心臟病發😔
Neytiri好親人好為食,脾氣好好任仔女踩(打字伙伴:這是對的嗎?),而家佢已經肥咗好多,但仲有進步空間🙌🏿
那那派派同邦邦手見到陌生人會fee,但一上手就任搞,係剪甲都好乖嘅孩子們,不過通病係係好百厭,而且成日互拍頭

bottom of page