top of page

肥b

性別:

F

​推斷出生日期

6/6/0203

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

5 May 2023

本地短毛貓

黃色 Ginger

簡介:

有義工將肥小b交咗俾我哋,肥b係隻貪玩嘅女子,不過就有些少細膽,,小b會玩玩吓貓棒唔夠人爭,就自己行埋一邊玩牙線棒,都係棒啫係咪先😇
小b好錫家姐,所以需一對領養

bottom of page