top of page

紅茶

性別:

F

​推斷出生日期

~1/2023

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

4 Jun 2023

本地短毛貓

白虎紋 Withe Tabby

簡介:

活潑、多嘢講、需要和綠茶一起領養;
講事源有個村被收地,所以貓貓好快冇得喺村入面如常生活。餵開佢哋嘅婆婆唔捨得留低佢哋,所以同求助人一齊捉咗佢哋交俾伙伴。紅綠茶已經隔離咗14日,叻叻喵可以搵新奴才!佢哋可摸,都多嘢講,八八卦卦咁,喵喵喵喵喵!
#一對領養優先

bottom of page