top of page

Coco

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

M

~6/2021

6 Jun 2023

本地短毛貓

虎紋 Tabby

簡介:

佢之前俾狗咬,雖然咬得好深,但好叻豬嘅Coco極速好返,覆完診醫生都話佢指數靚,仲肥咗𠻹~~~
雖然望一望咗個鬼門關,都無阻Coco嗲人,而且脾氣好好,見到人會圍住佢轉,又想人摸,真係好鬼親人🥰雖然佢好大食,不過唔太鍾意飲水,所以要餵Coco食罐罐唷😗

bottom of page