top of page

麻叉

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

F

2017-2018年間

7 Nov 2020

本地短毛貓

玳瑁
Tortoiseshell

簡介:

屯門停車場貓,有人捉哂啲仔女,得返自己一個;取名麻叉,原因係我哋嘅玳瑁貓都會用麻字開頭,但岩岩捉返嚟果陣又未諗到叫麻咩好,所以伙伴都係麻x 麻x 咁叫,最後索性就叫麻叉喇🤪

bottom of page