top of page

阿豹

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

F

2018年

28 Oct 2020

本地短毛貓

賓士 Tuxedo

Auau叫咁叫人摸佢

簡介:

睇落係一隻好有霸氣嘅禮服貓,但其實係好嗲嗲嘅女仔黎架!同豆腐勁friend,仲要把聲都係咁嬌嗲;牛潭尾求助,屋主移民,未能再餵街貓

bottom of page