top of page

赤犬

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

F

5/2021

4 Jul 2021

唐狗

啡色

畀牛蜱咬過

簡介:

求助人執到2隻2個月大狗b,但醫生話佢哋之前畀牛蜱咬過要處理咗先,之後觀察冇大礙就可以打第一針出領養啦

bottom of page