top of page

豆B

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

M

5/2021

7 Aug 2021

本地短毛貓

黃色 Ginger

已打兩針

簡介:

旺角街市舖頭棄養貓,阿二嘅bb;開始冇咁驚人,有得玩就走埋嚟,逗喵棍係佢最愛,同其他貓玩都好開針,佢同阿媽一樣咁為食

bottom of page