top of page

細寶

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

M

8/2022

23 Oct 2022

本地短毛貓

虎紋 Tabby

簡介:

因為村民唔俾義工幫啲貓絕育,佢哋就不停生,有啲都病咗,所以義工之後捉咗佢哋返黎照顧,但數量太多,義工仲有好多貓貓要睇住,所以交咗大寶細寶俾伙伴。細寶有少少flu,但好快已經好返;大寶細寶都俾摸,但有少少驚人。大寶成日讓細寶食嘢先,細寶成日食到個肚脹晒🤨如果伙伴嚇親大寶,細寶就算本身玩緊都會衝返去睇下發生咩事同陪住大寶🥺雖然佢地未必係同胎,但係可能同一個地方嚟,以前或者都係朋友仔,所以而家感情又幾好,希望佢哋可以一對領養

bottom of page