top of page

米媽

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

F

2018年

21 May 2020

本地短毛貓

虎紋

12 Jun 突然生産 一胎五隻均為死胎 已打齊針

簡介:

嗲,溫柔,慈母;求助人係馬鞍山驚貓媽同啲貓b會同狗打交,而當中有幾隻b已由其他貓義工小心照顧,所以連寵伙伴就接埋貓媽同貓b番貓舍啦

bottom of page