top of page

笠笠

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

F

22/03/2020

18 May 2020

本地短毛貓

白底淡黃

鐘意同大貓玩

嚴重貓感冒,已痊癒,欠1針

簡介:

彈跳高手;一開始有嚴重cat flu,差啲保唔住隻眼,之後好返;
非常鐘意係貓舍1秒狂奔,仲學埋黑啤啲衰野,光明正大咁擒上成貓既籠,偷食佢地啲糧

bottom of page