top of page

楠楠

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

F

6/2019

26 Dec 2020

本地短毛貓

白底虎紋 White Tabby

簡介:

枕頭套愛好者;成日匿入枕頭套搞到見唔到佢,嚇死我哋,同埋要摸嘅話最好戴番手套先^^

bottom of page