top of page

小次郎

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

F

2/2022

7 Jul 2022

本地短毛貓

虎紋 Tabby

簡介:

火箭bb;小次郎係好奇寶寶,親人貪玩,有嘢食有嘢玩就會跟你走,戒心為0,仲會一路行一路煲水

bottom of page