top of page

小呆

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

F

6/2018

26 Dec 2020

本地短毛貓

黃色 Ginger

簡介:

完全係一個球體!!!超勁圓碌碌,其實話佢cool應該貼切過話佢呆,幫佢執籠執屎佢會同你四目交投,用一種唔知點形容嘅眼神望住你,但又唔喵你摸,好冷靜好似對你冇興趣咁,勁搞笑

bottom of page