top of page

呀一

性別:

​推斷出生日期

拯救日期:

品種:

顏色:

興趣

健康資訊:

F

2月中/2021

15 May 2021

本地短毛貓

三色 Calico

第一次打針嘅時候因為抵抗力差,所以腫到豬頭咁,口腔都損埋,醫生話係因為佢抵抗力低,佢食咗2星期藥後就好返了

簡介:

早前求助人捉到阿一之後努力咗2晚,想用阿一引誘阿媽,帶埋佢走,但兩晚通宵後連阿媽嘅貓毛都掂唔到,阿一呢個小餌也累了,唯有暫時湊住阿一先,之後再嘗試帶埋阿媽走;21/6 update: 求助人努力後表示阿一媽媽又大咗肚,而且零意欲入籠,所以阿一要獨自尋家了;🐱有貓家庭優先🐱
阿一自己一個的話會長叫,困幾耐叫幾耐,要有貓陪住先肯停低,所以有貓fd子陪就最好,佢同暫託家貓貓相處非常良好唷,不過佢有屙尿喺床嘅傾向,暫託人提醒要買定防水床墊

bottom of page